אני מאמינה

visiontext_n

logo

leggo

logo-eng

 1. אני מאמינה בכוחה של הארכיטקטורה:
  – לקרב אדם לעצמו
  – לקרב בין אדם לאדם
  – לקרב אדם לסביבתו
 2. לארכיטקטורה טובה ראוי כל אחד והיא יכול להיות מופקת מתקציב גבוה כמו גם מתקציב מוגבל.
 3. מאמינה בחתירה מתמדת למצוא את שביל הזהב בין מאוויי הלקוח לתפיסתי המקצועית, שסופו יצירה אדריכלית משותפת.
 4. התכנון האדריכלי נמתח מגבול האתר ועד לפרט הקטן בדיאלוג מתמיד הקונטקסט.
 5. כל לקוח ייחודי בנסיבותיו, בצרכיו, בחלומותיו. האדם והמקום שבו בחר, הם שמזינים את ההשראה שלי.

logo-eng